Kolesteroldialog.dk

Statiner – kolesterolsænkende medicin

Hvad er statiner?

Den oftest anvendte form for kolesterolsænkende medicin kaldes statiner.

Statiner virker ved at hæmme dannelsen af LDL-kolesterol i leveren. Hermed nedsætter de mængden af kolesterol i blodet og kolesteroltallet vil falde. Dette vil få risikoen for hjertekarsygdom til at mindskes.

Statiner blev første gang udvundet fra en form for skimmelsvamp i 1970’erne, inspireret af opdagelse af Penicillin fra gærsvamp. Opdagelsen af statiner blev gjort som forsøg på at finde et stof, der kunne bremse den naturlige produktion af kolesterol i kroppen.

Inden opfindelsen af statiner blev forhøjet kolesterol behandlet primært ved kostændringer samt ved hjælp af nogle få medicinske præparater, der dog alle havde en række alvorlige risici forbundet med forbrug. Det var derfor først da statinerne vandt frem i slutningen af 1980’erne at forhøjet kolesterol blev almindeligt. Med andre ord:

Opdagelsen af statiner var med til at definere risikoen for hjertekarsygdom og til at gøre forhøjet kolesterol til et problem, der bør gøres noget ved.

Statin debatten

Statinerne er effektive til at sænke kolesterolniveauet i blodet, men deres effekt på risiko for hjertekarsygdom og død er begrænset – særligt hos patienter uden hjertekarsygdom eller diabetes.

Der er dog noget uenighed om effekten af statiner som forebyggende behandling hos hjerteraske. Uenigheden omfatter både hvor meget statinbehandling gavner den enkelte, samt hvilke risici der er forbundet med statiner. Debatten var særlig intens i 80érne og starten af 90’erne, hvor statinerne så dagens lys. Dengang mente mange at det var forkert at behandle raske mennesker med medicin, som man ikke kendte den fulde effekt og risiko af. I takt med at øget viden fra videnskabelige studier af personer i behandling med statiner blev offentliggjort, forsvandt debatten, og statiner vandt hurtigt frem som den bedste og mest sikre behandling af risikoen for hjertekarsygdom.

Behandling af risiko for hjertekarsygdom med statiner er således blevet almindeliggjort og anses af mange som problemfri og effektfuld.

Viden om konkrete effekter af statiner er dog stadig begrænset og ofte tvetydig. Og til trods for fortællingen om statiner som ’sikre’, oplever mange bivirkninger ved behandling. Derfor er det ekstra relevant at gøre op med sig selv, hvad der ligger til grund for ens beslutning om at tage eller ikke at tage kolesterolsænkende medicin.

Flere typer statiner

På det danske marked findes flere forskellige typer af statiner. De nedsætter alle niveauet af kolesterol men virker på lidt forskellige måder, samt forskelligt fra person til person. Det er derfor ikke sikkert at du får tilbudt det samme statin som din nabo eller familiemedlem. Der vil ligeledes være individuelle forskelle i dosering (hvor meget medicin, man får) og hvor godt den sænker kolesteroltallet.

Du kan se en liste med de mest almindelige typer statiner her.

De fleste danskere får udskrevet simvastatin (Simvastatin/Zocor) eller atorvastatin (Atorvastatin/Lipistad/Zarator). Oplever man bivirkninger, vil mange læger foreslå at man prøver rosuvastatin (Crestor/Visacor) i stedet. Du kan læse mere om de enkelte typer af statiner på min.medicin.dk