Kolesteroldialog.dk

Skal jeg tage statiner resten af livet?

Tag løbende stilling

Gennem statistikker af danskernes medicinforbrug kan man se, at når først man er startet i statinbehandling, fortsætter mange med at tage medicinen i mange år eller resten af livet.

Nogen gange er behandlingen nødvendig, men andre gange fortsætter den fordi man selv eller lægen glemmer at tage stilling.

Det er vigtigt regelmæssigt at tage stilling til relevansen af sin lægemiddelbehandling – dette gælder både statiner som alt andet medicin.

Stil dig selv, eller spørg din læge, om følgende: Er jeg fortsat i risiko for hjertekarsygdom? Er der sket ændringer, der har betydning for nødvendigheden af medicin? Og føler jeg fortsat selv et behov for at tage medicin?

Konsultationen med lægen kan være fyldt med mange andre spørgsmål og tests. Derfor kan det være svært at huske også at spørge ind til kolesterolbehandling.

Det er en god idé at spørge lægen om behandlingsvarighed hver gang.

Desuden er det vigtigt løbende at overveje doseringen og typen af medicin for at sikre at behandlingen er så effektiv og sikker som mulig.

Mange holder selv op med at tage statiner

Rigtig mange stopper med at tage statiner – også uden at spørge lægen til råds. Årsagen er oftest bivirkninger eller bekymring for bivirkninger nu eller i fremtiden. Andre grunde til at stoppe kan være, at man er i tvivl om hvorvidt behandlingen gavner eller fordi det at skulle tage medicin hver dag, får en til at føle sig syg.

I LIFESTAT projektet så vi også at nogle er bange for at fortælle deres læge, at de er stoppet med at tage statiner.

Husk på at statinbehandling er dit eget valg og der er ikke noget rigtigt eller forkert. På dialog med lægen finder du gode råd til hvordan du taler med din læge om dine spørgsmål vedrørende forhøjet kolesterol.

Gør lægen opmærksom på din behandling

I løbet af de sidste 20-30 år er mængden af medicin til behandling af alverdens sygdomme og symptomer steget drastisk. Generelt er der en meget stor tiltro til medicinens effekt, og flere og flere får udskrevet mere og mere medicin.

Ikke alle læger er opmærksomme på løbende at tage stilling til anvendelse af medicin. Derfor kan det være en god idé selv at spørge sin læge, om man fortsat bør tage statiner.

Sundhedsstyrelsen har de seneste år sat ekstra fokus på medicinanvendelse – særlig blandt ældre. I et forsøg på at ændre uhensigtsmæssig brug af medicin, har Institut for Rationel Farmakoterapi i samarbejde med de regionale lægemiddelkonsulenter udarbejdet ’seponeringslisten’: En liste over det medicin, som man bør overveje at stoppe med at tage.

Statiner er nævnt på listen over medicin, som løbende bør genovervejes, særligt blandt hjerteraske eller personer i lav risiko for hjertekarsygdom. På listen står nævnt, at man bør overveje at stoppe behandling med statiner hvis:

  • Man ikke har en hjertesygdom
  • Hvis man ikke har diabetes (type 1 eller 2)
  • Hvis man ikke har kronisk nyresygdom
  • Hvis ens samlede risikovurdering er under 5 % (10% hos ældre, hvis alderen er en væsentlig risikofaktor i sig selv)
  • Uden markant forhøjelse af én risikofaktor (blodtryk, total- eller LDL-kolesterol, familiær hyperkolesterolæmi) iht. relevante retningslinjer.

Du kan finde seponeringslisten her.

Statinerne står nævnt et stykke nede i listen under overskriften: “Forebyggende behandling”