Kolesteroldialog.dk

Hvad med bivirkninger?

Statiner og bivirkninger

Statiner præsenteres ofte som ’bivirkningsfrie’.  En af årsagerne til fortællingen om statiner som sikre at tage skal findes i historien om udviklingen af kolesterolbehandling. Sammenlignet med de tidligere kolesterolpræparater, er statinernes bivirkninger væsentlig færre og mindre alvorlige.

Som ved alt andet medicin, er der risiko for bivirkninger når man tager statiner.

Mens mange ikke mærker at de tager statiner, vil nogle kunne føle en forandring i kroppen. Hos nogle vil forandringerne være til gene i hverdagen.

I LIFESTAT undersøgelsen havde cirka 30% (218 ud af 732), eller knap hver tredje, oplevet gener som de forbandt med statiner.

Blandt de der oplevede bivirkninger, rapporterede størstedelen (66%) at bivirkningerne hæmmede deres hverdagsliv. Disse tal er dog væsentlig højere end andre studier af bivirkninger.

Procentdel af nuværende og tidligere statinbrugere fra LIFESTAT undersøgelsen, der har oplevet udvalgte bivirkninger

Figuren viser procentdelen af nuværende og tidligere statinbrugere i LIFESTAT undersøgelsen, der har oplevet forskellige typer bivirkninger. F.eks. har 23% oplevet muskel- eller ledsmerter, mens 5,5% har oplevet kvalme, opkastning eller diarré. Knap 7% har oplevet psykiske bivirkninger blandt andet søvnløshed eller depression.

LIFESTAT undersøgelsen er kun én ud af mange studier, der kigger på bivirkninger ved statiner. Tallene fra undersøgelsen er generelt højere end de, der typisk angives i litteraturen og i lægefaglige guidelines.

Det er svært at vurdere fordele og ulemper ved statiner

Generelt er bivirkninger en svær størrelse, fordi det er ganske svært at få god viden om hvilke bivirkninger forskellig medicin har og hvad risikoen for at opleve bivirkninger er hos den enkelte.

Videnskabelige undersøgelser af bivirkninger har hver især forskellige begrænsninger og de er svære at sammenligne. Derfor er det også vanskeligt at udregne forholdet mellem fordele og ulemper ved at tage statiner. Nogle læger mener, at statiner altid kan betale sig – mens andre er mere påpasselige med at udskrive dem.

Ofte anvender man termerne ‘Numbers Needed to Treat’ (NNT) og ‘Numbers Needed to Harm’ (NNH), når man vurderer de samlede fordele og ulemper ved medicin. NNT betegner hvor mange personer, der i gennemsnit skal tage medicinen før at én opnår en effekt. For behandling af hjerteraske med statiner, er dette tal lidt over 100. Det vil sige at 100 mennesker skal tage statiner hver dag i 5 år, for at én opnår en effekt.

NNH angiver hvor mange personer, der i gennemsnit skal tage medicinen før at én oplever en bivirkning. For behandling af hjerteraske med statiner svarer dette tal til 50 for diabetes og 10 for muskelsmerter. Det vil sige at hvis 50 personer tager statiner i 5 år, vil én udvikle diabetes. Ligeledes vil der blandt en gruppe af 10 personer, der har taget statiner i 5 år være én, der oplever muskelsmerter.

NNT og NNH udregnes på baggrund af viden fra en lang række videnskabelige studier, men fortolkningen af videnskabelige data er ikke altid entydig og nogle vil mene at de ovenstående tal er højt sat.

Sig det højt hvis du oplever bivirkninger

I sidste ende er det kun dig selv, der kan vurderer om du føler statiner er noget for dig. Måske føler du ubehag i forbindelse med at tage dem. Måske mærker du ingenting.

Lige gyldigt hvad er det altid en god idé at tale om bivirkninger med sin læge.

dialog med lægen kan du finde gode råd til, hvordan du bedst forbereder dig til den næste konsultation.

Lægemiddelstyrelsen i Danmark registrerer løbende bivirkninger af al medicin. Hvis du oplever ubehag som du forbinder med statiner er det vigtigt at fortæller din læge om dem, så hun eller han kan indberette dem. Du kan også selv gøre det på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin