Kolesteroldialog.dk

Hvad er forskellen på risiko for hjertesygdom med og uden medicin?

Statiners effekt på hjertekarsygdom

Mange ønsker at vide, hvor gode statiner er til at mindske risikoen for hjertekarsygdom. Desværre peger viden om effekten af kolesterolsænkende medicin, særligt til hjerteraske, i mange retninger og det kan være svært for den enkelte at vurdere fordele og ulemper ved medicinen.

Det er dog anstændigt at antage at statiners evne til at sænke risikoen for hjertekarsygdom er begrænset – særligt i forbindelse af kolesterolbehandling af personer, der ikke har oplevet symptomer på hjertekarsygdom.

På baggrund af videnskabelig studier antager man at over 100 hjerteraske skal i behandling med statiner i 5 år for at 1 person opnår en effekt.

I denne sammenhæng er effekt defineret ved forebyggelsen af blodprop i hjertet eller hjernen. I studierne er der generelt meget lidt eller ingen forskel på død med og uden medicin.

Statiners effekt på antal leveår

Får man tilbudt kolesterolsænkende medicin er det væsentlig at spørge sig selv, om chancen for at leve længere er større, hvis man tager medicinen.

Igen er evidensen usikker og forskellige studier, viser forskellige resultater og kan være svære at sammenligne.

I 2015 satte en gruppe danske forskere sig til at undersøge, hvor meget statiner udsætter død. Forskerne gennemgik alle videnskabelige studier med statiner, der rapporterede på overlevelse blandt statin-brugere og ikke-statin brugere. Gruppen fandt 6 studier på hjerteraske og 5 studier på hjertesyge. Studierne fulgte statinbrugere og ikke-statinbrugere i mellem 2 og 6 år. Blandt hjerteraske, forlængede statiner i gennemsnit livet mellem -5 til 19 dage. For personer med kendt hjertesygdom, forlængede statiner i gennemsnit livet i mellem -10 til 27 dage.

Gennemgangen af disse studier skal ikke foretages ukritisk – dog peger resultatet på at statiners effekt på død er relativt begrænset.

Studiet er tilgængeligt her

Lægerne diskuterer fortsat

Det kan være svært at blive klog på effekten og risikoen forbundet med behandling med statiner. Også i forskningsverdenen, er anvendelsen af statiner oplæg til debat. Senest har en gruppe danske forskere peget på en generel under-anvendelse af statiner. Dette har fået kritikere til at pege på interessekonflikter i forskningsverdenen og manglende gennemsigtighed i produktionen af viden om statiners effekt og risici. Særlig har det anerkendte tidsskrift British Medical Journal løbende publiceret statin-kritiske debatter.

Andre enkeltpersoner, særligt den dansk/svenske læge Uffe Ravnskov, har gennem mange år kæmpet for, hvad han mener er en af de mest sejllivede myter i lægeverdenen. Ravnskov har blandt andet været med til at etablere et internationalt forbund af kolesterol-skeptikere (THINCS) primært bestående af læger og videnskabsfolk.

Synspunkterne i den videnskabelige kontrovers, som viser hvor komplekst området er, indgår dog sjældent i de situationer hvor forhøjet kolesterol håndteres i praksis

Langt de fleste læger og sundhedspersoner er generelt positive overfor behandling af forhøjet kolesterol og anser statiner som sikre og effektive.