Kolesteroldialog.dk

Hvad er forhøjet kolesterol?

Kolesterol er uundværligt

Kolesterol er et naturligt fedtstof, som bl.a. findes i blodet. Kolesterol er nødvendigt for en lang række funktioner i kroppen og medvirker blandt andet til dannelsen af forskellige typer hormoner.

Kolesterol-niveauet varierer fra person til person og gennem livet. Typisk stiger det med alderen. Når niveauet eller sammensætningen af kolesterol i blodet er højere end normalområdet for ens aldersgruppe, kaldes det forhøjet kolesterol. Læger bruger også betegnelserne dyslipidæmi eller hyperkolesterolæmi.

Der er generelt bred enighed blandt sundhedsprofessionelle og forskere om at der er en sammenhæng mellem forhøjet LDL-kolesterol  i blodet og udvikling af åreforkalkning, der kan vise sig som blodpropper i fx hjertet, hjernen eller benene. Hvis blodproppen blokerer for iltforsyningen i blodbanen, kan det give alvorlige symptomer og i værste tilfælde kan man dø af det.

Samtidig ved man ikke særlig meget om den biologiske sammenhæng mellem forhøjet kolesterol i blodet og hjertekarsygdom og mange er skeptiske overfor det høje forbrug af kolesterolsænkende medicin, særligt blandt hjerteraske.

Hvorfor får man forhøjet kolesterol?

Man ved ikke præcist hvad årsagen til forhøjet kolesterol er, men man taler ofte om at både arv og livsstil spiller en rolle.

I forhold til livsstil drejer det sig særligt om kost, motion og alkohol, men der er forskellige holdninger til hvilke af disse områder der har specifik betydning for kolesterolniveauet og hvor meget betydning, de har. Du kan læse mere om livsstil og hvad du selv kan gøre under Hvad kan jeg gøre ved forhøjet kolesterol?

Med hensyn til arv, skelner læger mellem flere former for arveligt betinget forhøjet kolesterol. Der er den mest almindelige ændring i fedtstofskiftet, hvor livsstil også spiller en rolle, og der er mere sjældne og alvorligere former for arveligt forhøjet kolesterol, som kun rammer ganske få. Denne guide handler primært om den form for forhøjet kolesterol som er mest almindelig og som ofte også benævnes ‘moderat forhøjet kolesterol’.

Andre tilstande, blandt andet sukkersyge (diabetes), lidelser i skjoldbruskkirtlen med lavt stofskifte (hypotyreose), nyre- og leversygdom samt indtag af visse former for medicin kan også føre til forhøjet kolesterol.

Rigtig mange har forhøjet kolesterol

Forhøjet kolesterol rammer rigtig mange.

Nogle anser forhøjet kolesterol som en ’folkesygdom’ betinget af vores moderne livsstil, andre peger på at udviklingen i kolesterolniveauer er en naturlig del af menneskets aldring og at den øgede tilvækst i antallet med forhøjet kolesterol skyldes nye målemetoder og et øget fokus på forebyggelse af hjertekarsygdom generelt.

Det er meget almindeligt at få målt sit kolesteroltal. Knap 80% af alle danskere mellem 45 og 65 år har fået målt deres kolesterol og knap 40% har på et tidspunkt fået konstateret forhøjet kolesterol. Af dem starter langt størstedelen i medicinsk behandling med statiner. Nye tiltag som “sundhedstjek på arbejdspladsen”, har været med til at øge forekomsten af personer der får målt et forhøjet kolesterol. Desuden har Hjerteforeningen gennem de sidste 30-40 år arbejdet intensivt på at fremme danskernes viden om forebyggelse af hjertekarsygdom og har spillet en væsentlig rolle i udbredelsen af målinger og behandling af forhøjet kolesterol.

Forhøjet kolesterol er ikke en sygdom i sig selv

Forhøjet kolesterol ikke er en sygdom i sig selv, men derimod en risikofaktor – et muligt tegn på fremtidig sygdom.

Når man behandler forhøjet kolesterol med medicin, er det altså ikke en behandling af en sygdom, men en behandling af en risiko for sygdom. Selvom der er uenighed om hvor god en risikofaktor forhøjet kolesterol egentlig er, at det blevet almindeligt at anse forhøjet kolesterol som noget, der bør behandles. Fordi man ikke kan mærke om man har forhøjet kolesterol, er man afhængig af blodprøver for at få viden om ens kolesterolniveau. Måling af kolesterol som beskrives nærmere i afsnittet Hvordan måles forhøjet kolesterol.

Det er dog vigtigt at man forstår, at måling og eventuel behandling af forhøjet kolesterol ikke er helbredende i sig selv, da man aldrig kan vide, om man rent faktisk bliver ramt af hjertekarsygdom – også selvom man tager kolesterol-medicin.