Kolesteroldialog.dk

Hvordan måles forhøjet kolesterol?

Kolesterol måles på flere måder

Total-kolesterol

Total-kolesterol angiver den totale mængde af kolesterol i blodet.

Grænserne for hvornår kolesterolniveauet anses for at være forhøjet varierer fra land til land og er desuden faldet gennem årene. I Danmark anbefaler man at den samlede kolesterol-mængde i blodet ikke overstiger 5 mmol/L. Hvis man har et samlet kolesterol mellem 5-6,4 mmol/L er det let forhøjet, er det 6,5-7,9 mmol/L er det moderat forhøjet og er det over 8 mmol/L er det udtalt forhøjet. Der er ikke defineret nogen nedre grænse for kolesterol i blodet.

HDL og LDL

HDL (høj densitet lipoprotein) og LDL (lav densitet lipoprotein) er forskellige fragmenter af kolesterol. HDL omtales ofte ‘det herlige kolesterol’, da et højt HDL siges at have en positiv effekt på udvikling af åreforkalkning. LDL betegnes ofte ‘det lede kolesterol’ da høje LDL-værdier menes at øge risikoen for åreforkalkning.

Man anbefaler generelt at HDL er er over 1 mmol/L og at LDL er under 3 mmol/L. Nogle gange kan disse grænseværdier rykke sig, da man kigger på forholdet mellem HDL og LDL. Derfor kan der være stor forskel på risikoen for hjertekarsygdom for to personer, der har samme total-kolesterol.

I de seneste år er man blevet opmærksom på sammenhængen mellem LDL specifikt og risikoen for udvikling af hjertekarsygdom. Derfor er lægen ofte meget fokuseret på LDL-værdien.

Triglycerider

Nogle gange får man også målt mængden af triglycerid i blodet. Triglycerid er enkelte fedtsyrer i blodbanen og et højt niveau af triglycerid i blodet siges at øge risikoen for hjertekarsygdom.

Hvis tallet overstiger 2 mmol/L siger man, at det er forhøjet. Hvis triglyceriderne er meget høje, kan det indvirke på stabiliteten af kolesterolniveauet i blodet. Hvis man får målt et højt triglycerid-niveau første gang, vil lægen som regel anbefale at man får taget endnu en blodprøve, denne gang fastende, det vil sige hvor man ikke har spist i nogle timer op til blodprøven.

Hvor kan man få sit kolesteroltal målt?

Mange får målt deres kolesteroltal hos lægen eller på et hospital, men flere og flere steder er begyndt at tilbyde helbredstests eller risikoscreeninger, hvor kolesterolmåling indgår. I LIFESTAT undersøgelsen havde omkring hver tredje deltager fået målt sit kolesterol første gang et andet sted end hos lægen eller på hospitalet. Særligt oplevede mange at få målt deres kolesterol i forbindelse med sundhedstjek på arbejdspladsen. Ved disse screeninger indgår kolesterol ofte som en standardtest.

I Danmarks er screening for forhøjet kolesterol ikke en del af et nationalt screeningsprogram, men noget der tilbydes på individuel basis. Etisk Råd kalder screening for forhøjet kolesterol en ‘gråzone-screening’, karakteret ved en screening som ofte anvendes, men som ikke er organiseret i et screeningsprogram.

Grunden til at man ikke anbefaler kolesterol-screening som en del af det organiserede screeningsprogram er at risikoen for hjertekarsygdom bør vurderes som en samlet vurdering af samtlige risikofaktorer. Ved kun at fokusere på kolesterolniveau risikerer man at fejlvurdere den reelle risiko for hjertekarsygdom og derved måske igangsætte behandling overflødigt.

Kolesterol kan måles ved en fingerprik-test, hvor en dråbe blod tages fra spidsen af en finger. En sådan test kan oftest kun måle total-kolesterol og HDL. Den mest præcise måde at få målt sit kolesteroltal på, er at få taget en blodprøve, som undersøges i et laboratorium.

Kolesterolmålinger ændrer sig ikke så hurtigt over tid som f.eks. blodtryksmålinger. Alligevel anbefaler man at få taget minimum to blodprøver uafhængigt af hinanden for at sikre at ens kolesterolniveau vurderes korrekt.

Hvordan kan jeg vide om jeg er i risiko? kan du læse mere om beregningen af risiko for hjertekarsygdom.