Kolesteroldialog.dk

Fire personlige fortællinger om statiner

De fire bokse ovenfor fører dig til fire korte, opdigtede fortællinger, som gengiver mange af de almindelige overvejelser som folk med forhøjet kolesterol gør sig om behandling. Inspiration til fortællingerne er hentet gennem virkelige beretninger fra personer med forhøjet kolesterol.

Fortællingerne afspejler de mange forskellige tilgange til forhøjet kolesterol og statiner.

Måske du kan genkende dig i én eller flere af fortællingerne. Måske sætter de gang i nye refleksioner om din egen holdning til forhøjet kolesterol og statiner.