Kolesteroldialog.dk

Om brugerinddragelse og fælles beslutningstagen

Hvad er brugerinddragelse?

Denne guide tager udgangspunkt i teorier omkring brugerinddragelse og fælles beslutningstagen.

Der er ikke nogen ensidig definition af brugerinddragelse, og begrebet betyder noget lidt forskelligt alt afhængigt af den kontekst, det bliver anvendt i.

Med brugerinddragelse forstår vi brugeres involvering i egen behandling.

I denne sammenhæng er brugerne dem, der får konstateret forhøjet kolesterol og eventuelt tilbudt statiner.

Ved at bruge termen brugerinddragelse mener vi ikke at ansvaret for egen behandling flyttes over på brugerne. Tværtimod forsøger vi med denne guide at fremme muligheden for aktivt at gå i dialog med lægen.

Vi mener at brugeren til hver en tid skal have mulighed for selv at vælge og handle aktivt i beslutninger omkring forhøjet kolesterol og eventuel behandling. Men vi mener også at denne aktive handlen bedst finder sted i samråd med lægen. Derfor opfordrer vi til fælles beslutningstagen. 

Fælles beslutningstagen bliver ofte betegnes som en metode, hvorpå lægen kan inddrage patienten i det individuelle behandlingsforløb.

Denne guide lægger primært vægt på brugeren som et aktivt handlende individ og tilbyder redskaber, som man som statinbruger, eller person med forhøjet kolesterol, kan anvende til at fremme dialogen med lægen om behandling.

Guiden er derfor i udgangspunktet ikke rettet mod lægen, som mange beslutningsstøtteværktøjer ofte er. Vi håber dog, at mange sundhedsprofessionelle, især alment praktiserende læger, vil anvende guiden i konsultation med patienter, der har fået konstateret forhøjet kolesterol.

Når videnskaben er usikker

Det naturvidenskabelige grundlag for anbefalinger om hvem der bør have målt sit kolesterol og tage kolesterolsænkende medicin er i stadig udvikling i Danmark og internationalt. Der forskes for eksempel i forskellige typer medicins virkninger på de forskellige typer kolesterol; i sammensætningen af kolesterol; i den fysiologiske sammenhæng mellem forhøjet kolesterol og hjertesygdom; i statistisk beregnet risiko for hjertesygdom når man har forhøjet kolesterol; og i hvordan risikoberegninger bedst foretages.

Generelt er det meget kompliceret at etablere forbindelsen mellem forhøjet kolesterol og øget risiko for hjertesygdom.

Både forskere, sundhedsprofessionelle og borgere diskuterer, nogengange heftigt, hvorvidt behandling med kolesterolsænkende medicin er sikker og effektiv.

Netop fordi vidensgrundlaget for medicinsk behandling af hjerteraske med statiner er usikkert, er brugerinddragelse endnu vigtigere.

Det må i sidste ende være op til den enkelte bruger at vurdere, om statinbehandling er det rigtige valg.

Vi håber at guiden her kan danne grobund for inddragelse af borgeren i beslutning om behandling eller ikke-behandling gennem dialog.