Kolesteroldialog.dk

LIFESTAT projektet

LIFESTAT projektet – Living with Statins

Denne webside er udarbejdet af forskere og statinbrugere i et tværvidenskabeligt forskningsprojekt ved Københavns Universitet om medicinske og sociale effekter af statiner. Projektet “LIFESTAT – at leve med statiner” var finansieret af Københavns Universitet og løb fra 2013 til 2017.

Projektet bestod af fysiologiske og medicinske undersøgelser; studier af mediernes præsentation af forhøjet kolesterol og statiner; en landsdækkende og repræsentativ spørgeskemaundersøgelse om sundhed og statiner; samt kvalitative interviews af læger, private udbydere af sundhedsydelser, statinbrugere og forsøgspersoner i LIFESTAT projektet.

Spørgeskemaundersøgelsen, der i denne guide ofte betegnes ‘LIFESTAT undersøgelsen’, bestod af et valideret spørgeskemaer med fem undergrupper af spørgsmål: Demografi og sociale forhold; Sundhed og livsstil; Medier og information; Risikoopfattelser og Medicin og behandling. I alt blev spørgeskemaet udsendt til 6000 tilfældigt udvalgte danskere mellem 45-75. Heraf besvarede 3050 spørgeskemaet.

Især gennem spørgeskemaundersøgelsen og ved interviews med statinbrugere blev det klart at mange er, eller kommer, i tvivl om hvorvidt de skal tage statiner eller ej. Desuden har vores data vist at mange oplever bekymring og usikkerhed i forbindelse med at søge og modtage information om statinbehandling.