Kolesteroldialog.dk

Om Kolesteroldialog.dk

Fra forskning til praksis

Kolesteroldialog er udsprunget af forskningsprojektet LIFESTAT – Living with statins, forankret og sponsoreret af Københavns Universitets stjerneprogram for interdisciplinær forskning. Du kan læse mere om forskningsprojektet her.

Undervejs i projektet oplevede flere af forskerne et behov for at imødekomme de usikkerheder og frustrationer, som vi erfarede at mange statinbrugere har. Vi ønskede med andre ord at omsætte viden fra forskningsprojektet til noget, der kunne komme til gavn i både hverdagslivet og sundhedssystemet.

Kolesteroldialog.dk læner sig op af tanker om brugerinddragelse og fælles beslutningstagen som værdiskabende i sundhedsvæsenet.  Vi tror på at ved at styrke dialogen med lægen om forhøjet kolesterol og eventuel behandling, øger vi muligheden for bedst mulig behandling og hermed for bedst mulig brug af ressourcer.

Vi mener at dialog skaber værdi, i både hverdagslivet, men også i sundhedsvæsenet som sundhedsskabende organisation.

I dag behandles mange mennesker med medicin, og medicin bliver ofte anset som løsningen på mange helbredsproblemer. Men medicinsk behandling er ikke altid problemfri i sig selv. Bivirkninger, overmedicinering og fejlmedicineringer fylder mere og mere i sundhedsvæsenet og derfor er det vigtigt at forholde sig kritisk til sin egen medicinske behandling. Denne guide giver et sagligt og nuanceret blik på forhøjet kolesterol og kolesterolmedicin (statiner) med et særligt fokus på hjerteraske.

For nogle er statiner (kolesterolmedicin) gavnlige – særligt for dem, der har hjertekarsygdom og måske har oplevet en blodprop. Men mange hjerteraske får også udskrevet statiner og mange oplever efterfølgende at stå tilbage med tvivl og usikkerheder om, hvorvidt statiner er den rigtige behandling for dem.

Sådan blev guiden til

På baggrund af vores viden fra projektet, besluttede vi i LIFESTAT at udarbejde denne guide i tæt samarbejde med en gruppe statinbrugere, som havde deltaget i de medicinske undersøgelser i LIFESTAT projektet.

I første omgang inviterede vi alle deltager i LIFESTAT projektet – både forskere og borgere – til et stormøde. Her blev forskningen præsenteret og folk havde mulighed for at stille spørgsmål.

Efterfølgende samledes undertegnede gruppe og diskuterede, hvordan vi kunne komme videre med at omdanne viden fra projektet til praksis. Vi blev enige om at forsøge at udarbejde en guide, der kunne hjælpe folk med at træffe et personligt valg om kolesterolbehandling.

Vi inviterede herefter en gruppe borgere fra LIFESTAT projektet til at deltage i udviklingen af guiden. Vi mødtes med en gruppe bestående af 8 borgere over 2 hverdagsaftener i april og maj 2017. På møderne præsenterede vi vores tanker om guiden og gennem forskellige øvelser, kom de 8 deltagere med feedback og gode idéer til den videre udvikling af guiden.

Hvem er vi?

Denne guide er udarbejdet af en gruppe forskere fra LIFESTAT projektet ved Københavns Universitet:

  • Sofie Rosenlund Lau – Institut for Antropologi
  • Birgitte Bruun – Institut for Antropologi
  • Margit Kriegbaum – Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning
  • Anja Christine Birk Kuhlman – Institut for Biomedicin, Afdeling for Systembiologisk forskning
  • John Sahl Andersen – Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Almen Medicin

Du kan kontakte os her

Stor tak til

  • Alle deltager i LIFESTAT projektet og særlig tak til de der deltog til udformningen af denne guide

 

 

  • Webdesigner Jan Hesselvig Krogh – Janslyn