Kolesteroldialog.dk

Forhøjet kolesterol – Hvad så nu?

Guide til dialog med lægen om kolesterolsænkende behandling

I dag er over 625.000 danskere i behandling med kolesterolsænkende medicin. Omkring halvdelen har ikke oplevet hjertekarsygdom, men får udskrevet medicinen forebyggende baseret på en risikoberegning. Viden om positive og negativer effekter af kolesterolsænkende medicin (statiner), særligt blandt hjerteraske, er tvetydig og peger i mange retninger. Derfor er det vigtigt at du klædes på til, i samråd med din læge, at tale om fordele og ulemper ved medicinsk behandling af forhøjet kolesterol.

Hvordan bruges denne guide?

Denne guide er tænkt som et redskab til at hjælpe dig med at blive klogere på din egen holdning til behandling af forhøjet kolesterol. I guiden kan du finde en masse information om, hvad man ved og ikke ved om forhøjet kolesterol og kolesterolsænkende medicin (statiner). Du kan også finde redskaber til at reflektere over din egen holdning og finde ud af, hvad du selv synes er vigtigt i forhold til din egen krop og sundhed. Endelig hjælper guiden dig med at forberede samtalen med lægen om forhøjet kolesterol og eventuel medicinsk behandling.